Werkwijze

Afbeelding of schets van het gewenste grafmonument

Aan de hand van een door u aangeleverde afbeelding of een ruwe schets, maken we u een  voorstel op maat. Voor standaard  grafmonumenten kan u uiteraard refereren naar voorbeelden op onze site.

Afmeting van de grafzerk

Controleer de conformiteit met de lokale overheden.

Afbeelding of schets van de gewenste gravure(s)

U kan een afbeelding van een bestaande gravure gebruiken, ons een afbeelding bezorgen of een schets aanleveren.

Naam + data

Vermeld de volledige naam van de overledene zoals u deze gegraveerd wenst. Doe dit ook zo voor de data en de manier van vermelding. Verwijs ook naar het lettertype waarin u dit schrift wil. Uiteraard kan u verdere specificaties doorgeven zoals vermelding van de positie van de inscripties en dergelijke.

Kleurkeuze

Kies de gewenste kleur aan de hand van de stalenbox. U kan natuurlijk ook de pagina raadplegen met een korte beschrijving van onze 6 basiskleuren. WIj adviseren u bij elke kleur een passende contra-kleur voor de inscriptie. 

Fotogravure

U dient ons een foto aan te leveren in de hoogst mogelijke resolutie, sterk contrasterend ten opzichte van de achtergrond. De foto's moeten worden aangeleverd in jpg-formaat.